Voordelen van renting

No worries while rolling ...

Zorgeloos rijden

  • Je eigen financiële middelen blijven vrij voor andere investeringen
  • Minder administratie
  • Geen onmiddellijke of intensieve cash-out
  • Vrije keuze van merk, model, uitvoering, ...
  • Onestop-shop 
Financieel

Off balance

Het gehuurde voertuig wordt niet opgenomen in de activa van de balans. Dat houdt in dat de liquiditeit behouden wordt en dat de financiële mogelijkheden niet beperkt worden door de renting.
Dit biedt de flexibiliteit om te groeien binnen jullie bedrijf.

Toekomstgericht

Ook na het contract zijn er mogelijkheden!

De wagen kan aangekocht worden of er kan een nieuw contract opgestart worden. 

Een nieuw contract
Indien jullie ervoor kiezen om de wagen niet aan te kopen, kan de wagen binnengebracht worden en kan er een nieuwe renting opgestart worden. 
In dit geval wordt er rekening gehouden met eventuele schades en/of extra kilometers indien er meer werden afgelegd dan contractueel vastgelegd werd.
Aankopen
Wensen jullie het voertuig aan te kopen aan de vooropgestelde restwaarde? Dat kan zeker ook! 
In dit geval wordt er geen rekening gehouden met eventuele schades en/of extra kilometers.